Alpsko-jadranski center

 • namerava z ukrepi, ki gradijo zaupanje, pospeševati in intenzivirati čezmejno sodelovanje v Evropi,
 • si prizadeva s pospeševanjem medetičnih odnosov zagotavljati mir v srednji in vzhodni Evropi ter pospeševati čezmejno gospodarsko sodelovanje znotraj Evropske unije in z državami kandidatkami za vstop,
 • načrtuje organizirati predavanja, posvete, diskusije in ekskurzije ter izdelati praktične predloge za rešitve, ki naj bi služili tako za pospeševanje mirnega sodelovanja evropskih narodov na splošno, še zlasti med regijami v tem prostoru.
  Skupna korist nam daje skupne možnosti -


  Člani AACC so kooperacijski partnerji

 • AACC pospešuje povezanost Avstrijcev in v posebni meri Korošcev s prebivalci sosednjih držav in držav pristopnic, goji dobre odnose do sosedov, ustvarja nove povezave in krepi že obstoječe.
 • V okviru svojih povezav in s specifičnim znanjem (jezikovna kompetenca, poznavanje trgov itd.) primarno deluje kot lobist in katalizator in tako uspešno ter učinkovito uresničuje posamezne projekte.
 • Projekte na področju alternativne energije, odpadnih snovi in voda, kmetijstva in turizma smo prav tako uspešno izvedli kot povezave posameznih občin, kar je nadaljnja solidna baza za izvedbo novih inovativnih projektov in kooperacij z novimi partnerji.
 • AACC pa tudi nadalje prispeva k premagovanju obstoječih duhovnih in gospodarskih ovir pri sodelovanju v srednji in južni Evropi.

Monte Santo di Lussari / Svete Višarje / Luschariberg – ITALIA