Evropski vrh: begunsko politiko bodo zaostrili

Na srečanju Evropskega sveta , ki je bilo 28. in 29. junija, je bila  nakazana nova smer v zadevah begunske politike. Evropski državni predsedniki in predsedniki vlad so podprli namero, da bi uredili sprejemne centre izven in »kontrolirane centre« znotraj EU ter da bi povečali število  uradnikov zaščitne mejne službe Frontex in izboljšali njihov mandat. Potemtakem  naj bi ljudi, ki jih rešijo v Sredozemskem morju, nastanili v »kontroliranih centrih«, kjer naj bi se v pospešenem postopku preverjalo, ali gre za ljudi, ki iščejo pomoč ali pa za ekonomske pribežnike.

Medtem se je nemška zvezna vlada po svojem internem prepiru glede azilantov strinjala, da bo bodoče iskalce azila v nekaterih primerih zavrnila že na nemški meji. Pri tem je možen scenarij neposredne zavrnitve na nemško- avstrijski meji, pri čemer naj bi bila osnova za to upravni sporazum. Avstrijska zvezna vlada sedaj smatra svoji južni meji z Italijo in Slovenijo za ogroženi in je že napovedala ukrepe, da bi preprečila »negativnosti za Avstrijo in njeno prebivalstvo«.